Guide: Energimerking av privatbolig

Publisert 28. juni 2023
Logo for energimerking bestående av fem illustrasjoner formet som hus plassert foran hverandre med en stor A i front.

I Norge finnes det mange boliger som ikke er energieffektive nok, og nå skal EU skjerpe kravene. Vet du hvilken energimerking hjemmet ditt har?

– De nye reglene kan føre til at du må gjøre store oppgraderinger hjemme i fremtiden. Bonusen er at du får lavere strømutgifter og en mer energieffektiv bolig, sier Sigmund Haug i Strømmen El-installasjon AS.

Han presiserer at reglene ikke er vedtatt ennå, men at det er smart å være proaktiv.

EU-direktivet får betydning for Norge fordi vi er bundet av dette i EØS-avtalen.

Hvis du ikke er kjent med de nye EU-kravene, får du en kort forklaring her:

EU har det siste året jobbet med bygningsenergidirektivet (EPBD). Saken er omstridt, fordi mange frykter at de nye kravene vil få store økonomiske konsekvenser for boligeiere. De nye reglene gjelder for privatboliger og næringsbygg – både eksisterende og nybygg. Målet til EU er at alle boliger skal være nullutslipp innen 2050. Norske prognoser viser at vi vil bruke mer strøm enn vi produserer i 2025. Mindre energiforbruk i boliger er med andre ord et nyttig tiltak for å motvirke dette.

Reglene vil sannsynligvis ikke gjelde for hytter og fritidsboliger som brukes mindre enn fire måneder i året.

Ung mannlig elektriker står i blå shorts og t-skjorte foran firmabil parkert foran stort næringsbygg.
PROFF PÅ ENERGITILTAK: Sigmund bistår ofte kunder med å energieffektivisere hjemmene sine.

– I en vanlig bolig bygget tidlig på 2000-tallet kreves det en god del. Installasjon av varmepumpe og solcellepanel kombinert med nye vinduer og etterisolering er effektive tiltak for energieffektivisering, sier Sigmund.

Boliger som er bygget etter 2010 har stort sett energiklasse C. Det betyr at du vil rykke opp til energiklasse B og oppfylle kravene i lang tid fremover ved å installere solcellepanel og, eller varmepumpe.

Spare strøm? Da bør du energieffektivisere hjemmet

Regler eller ei – det lønner seg å oppgradere boligen til en høyere energiklasse.

– Mange vil oppgradere hjemmene sine for å spare strøm. I eldre boliger kan man faktisk halvere oppvarmingskostnadene ved å energieffektivisere, sier elektrikeren.

Du kan redusere utgiftene betraktelig ved å produsere strøm på ditt eget tak. Her er tre gode grunner til å vurdere solceller:

  • Du får ENOVA-støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet
  • Solenergi produserer kortreist og fornybar energi
  • Norge har gunstige forhold for solenergi

En varmepumpe gir bedre inneklima og kan bidra til å redusere strømutgiftene over tid. Du kan faktisk erstatte tre panelovner med én varmepumpe.

Energimerking: Hva betyr det egentlig?

– Alle boliger over 50 kvadratmeter som skal selges eller leies ut må være energimerket. Du kan se på ordningen som et karaktersystem for boliger, forklarer Sigmund.

Energimerket beskriver hvor energieffektiv boligen er, og hvilke energikilder som brukes.

Merket antyder om utgiftene til oppvarming er høye eller lave og skal øke bevisstheten rundt energibruk og valg av energikilder.

Energimerket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Sammen forteller de om energistandarden hjemme hos deg.

Energikarakter: Hva betyr bokstavene?

Energikarakteren antyder forventet energiforbruk i en bolig. Skalaen går fra A som er best til G som er dårligst.

Karakterene blir delt inn slik:

A-B: Denne karakteren gis til passivhus, lavenergibygg og andre bygg med effektive varmesystemer – og som tilfredsstiller høyere krav enn det som står i byggeforskriftene.

C: Boliger og bygg som tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene har som regel dette energimerket. Denne karakteren gis også til bygg med eldre forskriftskrav, men som har et effektivt varmesystem – for eksempel varmepumpe.

D-G: Dette er den laveste karakteren og gjelder for boliger som er bygget under eldre forskriftskrav enn de som gjelder i dag. Eldre hus som ikke er utbedret, får som regel den laveste karakteren.

Oppvarmingskarakter: Hva betyr fargene?

Oppvarmingskarakteren gis basert mengden energi som kommer fra ikke fornybare energikilder.

Slik ser karakterskalaen ut:

  • Grønn: boliger med vannbåren oppvarming basert på biobrensel
  • Gul: boliger med luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk oppvarming
  • Rød: boliger med kun elektrisk oppvarming eller oljefyring

– Hvis du bare har panelovner hjemme, får du med andre ord en dårlig oppvarmingskarakter, sier Sigmund.

Hvem kan energimerke en bolig?

Du kan energimerke boligen din selv, eller få noen andre til å gjøre det for deg. Uansett hvem som utfører den, er det du som er juridisk ansvarlig for riktig energimerking av din egen bolig. Vær derfor sikker på at opplysningene du registrerer som grunnlag for energiattesten er korrekte.

mann som smiler og bruker mobilen mens hans sitter i en sofa med en grønn plante foran seg

Trenger du råd om energimerking av bolig?

Sertifikater